ØRSØ

Bestyrelsen:

Formand:

Martin Petersen

Mail: Vandmanden@orsoby.dk

Tlf.: 40831617

Næstformand:

Jes Juhl Jørgensen

Tlf.: 30807094

Kasserer:

Rigmor Christensen

Mail:

Rigmorchristensen@hotmail.com

Tlf.: 22893338

Sekretær:

Leif Walsted Jensen

Tlf.: 25259289

Menig medlem:

Claus P. Schou

Tlf.: 22381569

Aflæsning af vandur:

Martin Petersen

mail:

Vandmanden@orsoby.dk

Tlf.: 40831617

Ørsø Vandværk

PRISER:

Følgende priser er gældende

pr. 1/10 - 22


Vandpris pr. m3:

- kr. 3,75


Fast afgift årlig:

- kr. 450,00


Vandafgift incl. drikkevandsbidrag pr. m3:

- kr. 6,37


Tilslutning:

- kr. 7000 

Ovenstående priser er plus 25% moms.Gebyrer:


rykkergebyr:

- kr. 50,00


Gebyr lukning/genoplukning/ manglende betaling:

- kr. 800,00


Opgørelsesgebyr ved salg af ejendom:

- kr. 200,00


Ovenstående priser er momsfrie


Priser på tilslutning 2023 ex. moms (Pristalsreguleret)


Afgift:

- kr. 7000,00


Vandur:

- kr. 500,00Ledningsnet:


Gilliamshavevej:

- kr. 27.914,00


Bjergvej:

- kr. 25.984,00


Ørsøvej:

- kr. 25.984,00


Åkjærvej:

- kr. 23.087,00


Hønborgvej:

- kr. 23.087,00


Vandprøver/regulativ

Hvis man ønsker at se prøveresultatet på drikkevandet, sakl man kontakte formanden på vandmanden@orsoby.dk


Hvis man ligeledes ønsker at se regulativet for almene vandværker, kan man klikke på nedenstående link og trykke på knappen skabelon, så skulle man komme ind til regulativerne. 


regulativ for almene vandforsyninger - Danske Vandværker (danskevv.dk)Generelt

  • Vi har som vandværk ikke selv en boring, og derfor køber vi vand af Dronninglund Vandværk.


  • Der foretages aflæsning af vandurene sidst i september, starten af oktober.Aflæsning af vandurene: Martin Petersen - 40831617


  • Du må meget gerne selv aflæse vandur den 1-15 september og ringe/sms'e eller maile (vandmanden@orsoby.dk) tallet til Martin. Efter den 15/9 bliver urene aflæst af Martin. 


  • Gør dig selv den tjeneste at holde øje med dit vandforbrug, aflæs gerne vanduret jævnligt. 


  • Spørgsmål vedr. vand kontakt venligst formand eller næstformand.


  • Spørgsmål vedr. vandafgift/aconto kontakt venligst kasserer.


  • Det er ejer/udlejer der betaler vandafgift til vandværket.