Velkommen

Ørsø City

Vandværk

Bestyrelsen består af følgende:

Formand:                              

Martin Petersen

Mail: vandmanden@orsoby.dk

Tlf: 40831617

Næstformand

Jes Juhl Jørgensen

Tlf: 30807094

Kasserer:

Rigmor Christensen

rigmorchristensen@hotmail.com

Tlf: 98843338

Sekretær:

Leif Walsted Jensen

Tlf: 25259289

Menig medlem:

Claus P. Schou

Tlf: 22381569 

Aflæsning af vandur:

Martin Petersen

vandmanden@orsoby.dk

Tlf: 40831617

Priser

Følgende priser er gældende pr. 1/7 - 2022:

Vandpris pr. m3:               
- kr. 4,60 ( indtil da er prisen 3,00 kr.)

Fast afgift årlig:
- kr. 450,00

Vandafgift incl. drikkevandsbidrag pr. m3:
- kr. 6,37

Tilslutning:

- kr. 7000,00


Ovenstående priser er plus 25 % momsRykkergebyr:
- kr. 50,00

Gebyr lukning/genoplukning/manglende betaling:
- kr. 800,00

Opgørelsesgebyr ved salg af ejendom:
- kr. 200,00

Ovenstående priser er momsfrie

Priser på tilslutning 2022 ex. moms (pristalsreguleret)

Afgift:  kr. 7.000,00

Vandur:  kr.    500,00

Ledningsnet

Gilliamshavevej:  kr. 26.230,00

Bjergvej:       kr. 24.417,00

Ørsøvej:  kr. 24.417,00

Aakjærvej:  kr. 21.695,00

Hønborgvej:  kr. 21.695,00

Generelt

😀 
Vi har som vandværk ikke selv en boring, og derfor køber vi vand fra Dronninglund vandværk.

😀
Der foretages aflæsning af vandurene sidst i september, starten af oktober.

Aflæsning af vandurene: Martin Petersen - 40831617

Du må meget gerne selv aflæse vandur den 1-15 september og ringe/sms'e eller maile 

(vandmanden@orsoby,dk)tallet til Martin. Efter den 15/9 bliver urene aflæst af Martin.

Gør dig selv en tjeneste ved at holde øje med dit vandforbrug, aflæs gerne vanduret jævnligt.

😀

Spørgsmål der vedr. vand kontakt venligst formand eller næstformand.

😀

Spørgsmål vedr. vandafgift/Aconto kontakt venligst kasserer.

😀 

Det er ejer/udlejer der betaler vandafgift til vandværket.

Hvis man har spørgsmål vedrørende vand, bedes man venligst kontakte formanden eller næstformanden.

😀
Hvis man har spørgsmål vedrørende vandafgift/ A conto, bedes man venligst kontakte kasseren.

Vandprøver/regulativ

Hvis man ønsker at se prøveresultatet på drikkevandet, skal man kontakte formanden på vandmanden@orsoby.dk.

Hvis man ligeledes ønsker at se regulativet for almene vandværker, kan man klikke på nedenstående link og trykke på knappen skabelon. Så skulle man komme ind til regulativerne.