Velkommen

Ørsø City

Det er ikke bare GAS

De stigende gaspriser har også ramt Ørsø Kultur og Aktivitetshus. I lighed med andre virksomheder er kassebeholdningen lav efter coronanedlukningen på trods af de fine donationer fra byens indbyggere. Det betyder, at der ikke på nuværende tidspunkt er økonomi til at betale gasregningen, der lyder på knap 28.000, kr.

Bestyrelsen har drøftet situationen og fundet en løsning for det dette kvartal.

· Regningen betales i etaper, idet der fortsat skabes indtægter ved udlejning af huset, samt overskud på de ugentlige bankospil.

· Der skrues ned for varmen og brugerne opfordres til at tage varmt indetøj på.

· Prisen for leje af huset sættes op (gælder ikke for de aftaler, der allerede er indgået).

· Bestyrelse følger situationen tæt og er klar med andre tiltag, hvis det bliver nødvendig ift. det kommende kvartal

Bestyrelsen undersøger hvilke muligheder, der er for tilskud og optagelse af lån til forsamlingshuse, som en eventuel mulighed for at betale gasregningen i det næste kvartal.

På trods af den betrængte økonomi sættes der flere projekter i gang, idet der er hentet penge hjem fra fonde – penge som skal anvendes indenfor en afgrænset periode

Fonden i Sparekassen Danmark har doneret 60.000 kr. til opsætning af handicaptoilet. Dette arbejde sættes i værk, da pengene er øremærket og ikke kan anvendes til andet formål. Tidsgrænsen er dec. -22. Bestyrelsen har vurderet at et handicaptoilet vil højne muligheden for flere udlejninger af huset.

Landsbyordningen har doneret 13.000, kr. til fliser til adgang til opbevaringsbygning til flag, borde og stole. Dette beløb er ligeledes øremærket til formålet og skal anvendes inden dec. 23. Bestyrelse venter med at sætte dette arbejde i gang, indtil der er skabt en mere stabil økonomi.

Ørsø Kultur og Aktivitetshus tager fortsat gerne mod donationer fra gavmilde borgere med kyshånd

Venlig hilsen fra

Bestyrelsen for Ørsø Kultur og Aktivitetsforening

Værd at vide