Velkommen

Ørsø City

Ørsø by

Ørsø by

Ørsø er en lille landsby i det østlige vendsyssel med

under 200 indbyggere.

Ørsø er en af de ældste landsbyer i området og har

rummet bl.a. kro, smed, møller, fattiggård,

vejformand o.a.

Ørsø rummede tidligere alle de nødvendige faciliteter

for lokalsamfundets trivsel; vind- og vandmølle, skole,

købmand, smedie, tømrer- og snedker, bødker, kro

o.a. - senere hen kom så jernbanen med station

(Sæbybanen), mejeri og brugsforening, slagter,

købmand, møbelhandler, entreprenør, maskinstation,

benzintank osv.

Med anlæg af nye veje og senere lukning af jernbanen

(1968), mistede Ørsø gradvist sin status som en by af

betydning for området. Møllerne, kroen, smeden,

fattiggården, bødkeren og nogle af de andre erhverv

var lukket for længst. Jernbanen, mejeriet, skolen,

brugsforeningen (1982), samt andre små og

mellemstore virksomheder fulgte efter. I 1990

lukkede den sidste butik (brødudsalg) i Ørsø. I 1943

blev der opført en ny skole i Ørsø, men den lukkede i

1974. Skolen ejes idag af Ørsø Judoklub, en af

Danmarks førende. De gamle klasselokaler benyttes

af Ørsø Billardklub (1977).