Velkommen

Ørsø City

Flagallé

Vor forening har en flagallé som vi er meget stolte af.

 Hvis man ønsker at benytte sig af flagalléen ,foregår det ved, at den der ønsker at byen skal flage for dem,henvender sig til bestyrelsen mindst 14 dage  før dagen. (gerne meget før).

Dette er af praktiske årsager, for bestyrelsen.

Udlejning.

Vi forbeholder os ret til at udleje flagalléen til folk, som ikke kommer fra byen, eller den umiddelbare opland, for derfor at få en skilling i kassen til bl.a. vedligeholdelse.

(For byens borgere er det uden betaling.) I tilfælde af dobbelt udlejning er det ”først til mølle” princippet, der er gældende.

Der udlejes på følgende vilkår

· Hele alleen (30 stk.) 300 kr.
· Enkeltvis, dog mindst 6 stk.15 kr.
· De efterfølgende mellem 7-39 10 kr.

Ved udlejning/opsætning af flagalléen, skal al henvendelse ske til:

Finn på 

mobil: 20960304

mail: 

flagmanden@orsoby.dk


Vi håber at så mange som muligt vil få fornøjelse af alléen

Flagallé