ØRSØ

Flagallé

Vor forening har en flagallé som vi er meget stolte af. 


Hvis man ønsker at benytte sig af flagalléen, foregår det ved at den der ønsker at byen skal flage, henvender sig til "flagmanden" Finn, mindst 14 dage før dagen og bestiller datoen til opsætning. Dette er af praktiske årsager for bestyrelsen. I tilfælde af dobbelt udlejning er det "først til mølle" princippet der er gældende.


Udlejning:

Vi forbeholder os ret til at udleje flagalléen til folk som ikke kommer fra byen, eller det umiddelbare opland for derfor at få en skilling i kassen til bl.a. vedligeholdelse. 


Vilkår:

for byens borgere er det uden betaling

Hele alléen (30 stk.) 300,00 kr.

Enkeltvis, dog mindst 6 stk. pr. stk. 15 kr. 

De efterfølgende mellem 7 - 30 stk.  pr. stk. 10 kr. 


Kontakt:

Finn (Flagmanden)

Mobil: 20960304

Mail: Flagmanden@orsoby.dk


Vi håber at så mange som muligt vil få fornøjelse af flagalléen.