Velkommen

Ørsø City

Ørsø kultur og aktivitetsforening

ØKAF

Foreningen har en vigtig funktion i et landsbysamfund og gennem tiderne har foreningen også på forskellig vis bidraget til borgernes hverdag i byen.

Foreningen bidrager til byens fællesaktiviteter og gøremål for at fastholde et socialt og festlig miljø både med indendørs og udendørs arrangementer. Gennem tiderne har der været afholdt forskellige mødeaktiviteter og kursusaktiviteter. Helt afgørende er dog den faste BANKO aften om tirsdagen, som en enestående mulighed for socialt samvær og er kun mulig i lokalsamfundet fordi vi har forsamlingshuset.

Forsamlingshuset kan rumme mange aktiviteter som banko og kurser, men er i særdeleshed en glimrende mulighed for at afholde private festligheder i lokalmiljøet. Foreningen arrangere enkelte offentlige fester dels i udendørsanlægget "Fristedet" ved søen, hvor der hvert år afholdes Skt. Aften med båltaler og spisearrangement.

Vi vil fra bestyrelsen gerne opfordre til at byens borgere bruger de faciliteter der stilles til rådighed og også opfordre til at give tilsagn om at kunne give en håndsrækning ved de mange store og små løbende gøremål som indgår i vedligeholdelse af Fristedet, forsamlingshuset og by.

Foreningen er drevet af frivilligt arbejde.